This Day in History: 2010-09-03

Umro Mladen Štulhofer, hrvatski liječnik (Zagreb, 2. 5. 1924. – Zagreb, 3. 9. 2010.). Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu (1950.), gdje je isprva bio asistent Anatomskog instituta. Nakon specijalizacije iz kirurgije u Zagrebu i Skoplju (1958.), djelovao je na Odjelu za kirurgiju Opće bolnice »Dr. Ozren Novosel« (danas Klinička bolnica Merkur) u Zagrebu. God. 1962. – 1988. bio je predstojnik tog odjela, koji je 1975. pretvorio u kliničku ustanovu. Bio je redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta. Napose se bavio kirurgijom probavnoga sustava te o tom napisao udžbenik Digestivna kirurgija (1984.). Član suradnik HAZU (od 1982.). God. 1992. – 2000. bio je predsjednik Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Godine 1992. izabran je za predsjednika novoosnovanoga Hrvatsko-njemačkoga društva za promicanje znanstvenih, kulturnih i gospodarskih odnosa.

error: Sadržaj je zaštićen!