This Day in History: 1914-03-03

Rođen Ipoly Haasz, hrvatski neuropsihijatar (Veliki Bečkerek, 3. III. 1914. — Rijeka, 4. VII. 1993.). Završio je realnu gimnaziju u Velikom Bečkereku 1932., potom u Zagrebu diplomirao teologiju 1938. te se vratio u rodno mjesto gdje je svećenik i kateheta do 1949. godine. Tada se odriče prvotnog poziva i s budućom suprugom Alicom odlazi na studij medicine u Zagreb, gdje diplomira 1955. Doktorirao je 1969. tezom Pokazatelji prognoze u liječenju alkoholičara pri Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Nakon studija zaposlio se u riječkoj Općoj bolnici »Braća dr. Sobol«, gdje je od 1956. radio u Klinici za neuropsihijatriju. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio je 1962. u Zagrebu, a 1972. habilitirao se na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Povremeno je sudjelovao u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Rijeci. God. 1961. organizirao je i do umirovljenja 1980. vodio Odsjek za liječenje alkoholičara pri Dispanzeru za mentalno zdravlje Klinike za neuropsihijatriju. Glavno područje njegova znanstvenog rada bio je alkoholizam, od njegove prevencije do liječenja i rehabilitacije. Osnovao je prva tri kluba liječenih alkoholičara u Rijeci i bio je predsjednik riječkoga Koordinacionog odbora Saveza za borbu protiv alkoholizma.

error: Sadržaj je zaštićen!