This Day in History: 1891-12-02

rođen Lujo Thaller, hrvatski liječnik (Osijek, 2. XII. 1891. – Zagreb, 23. VI. 1949.). Završivši 1914. studij medicine u Beču, djelovao je kao predstojnik plućnog (1919. – 1921.), a potom internog odjela (1922. – 1941.) u Bolnici Sestara milosrdnica u Zagrebu. Začetnik je hrvatske medicinske historiografije. God. 1927. – 1938. bio je honorarni nastavnik, a 1943. – 1945. redoviti profesor povijesti medicine na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Godine 1938. organizirao je XI. međunarodni kongres povijesti medicine u Zagrebu, Sarajevu i Dubrovniku. Kao gradski vijećnik u Zagrebu zauzimao se za rješavanje komunalnih i higijenskih problema grada. Djela: Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji od god. 1770. do 1850. (1928.), Od vrača i čarobnjaka do modernog liječnika (1938.).

error: Sadržaj je zaštićen!