This Day in History: 1899-11-02

Rođen Igor Tavčar, slovenski internist (Ljubljana, 2. studenoga 1899. – Ljubljana, 27. prosinca 1965.),  sin književnika Ivana Tavčara. Pohađao je osnovnu školu u Ljubljani i Klasičnu gimnaziju u Ljubljani (1910. – 1917.). Maturu je položio kao učenik rezervne topničke škole u bečkom Ebersdorfu, a potom je bio na frontu u Galiciji od 1917. do 1918. godine. Iz Odese se vratio 1919. u Ljubljanu; od 1919. do 1921. studirao je medicinu, od 1921. u Pragu, a od 1922. u Heidelbergu gdje je 1924. doktorirao. Specijalizirao je internu medicinu u Zürichu i Beču, koju je završio 1929. godine. Od 1930. do 1940. imao je privatnu praksu, a istodobno je bio zaposlen u Županijskom domu zdravlja u Ljubljani gdje je osnovao hematološki laboratorij. Sudjelovao je u NOB-u od 1943. godine; bio je stranački liječnik, član Slovenskog vijeća za narodno oslobođenje (SNOS) i brinuo se za izdavanje partizanskog zdravstvenog časopisa i pripremu polazišta za osnivanje novog medicinskog fakulteta u Ljubljani nakon završetka rata. Godine 1945. postao je redovitim profesorom i predstojnikom Interne klinike u Ljubljani. Bio je redoviti član SAZU (1949.) i dugi niz godina bio je upravitelj 6. razreda medicinskih znanosti na SAZU. Godine 1949. dobio je Prešernovu nagradu.

error: Sadržaj je zaštićen!