This Day in History: 1915-10-02

Rođen Ferdo Licul, hrvatski fizijatar i reumatolog (Pula, 2. listopada 1915. – Zagreb, 21. ožujka 1988.). U Zagrebu je 1941. godine završio studij medicine, a specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije u bolnici „Dr. Mladen Stojanović“ 1952. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1963. godine tezom Problemi medicinske i profesionalne rehabilitacije u kroničnoj reumatskoj poliartritici. Od 1952. do 1965. radio je na Odjelu za rehabilitaciju i reumatologiju Opće bolnice „Braća Sobol“ u Rijeci, gdje je osnovao i razvio uslugu fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije, zatim na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice „Dr. M. Stojanović“, čiji je predstojnik bio od 1967. do umirovljenja 1981. (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Stomatološkog fakulteta od 1973.); Izvanredni profesor na Stomatološkom fakultetu od 1974. Najviše se bavio elektrodijagnostikom i elektroterapijom. Autor je udžbenika Elektrodijagnostika i elektroterapija (Zagreb, 1981.). Također, bio je šahist, međunarodni majstor dopisnog šaha i sportski djelatnik.

error: Sadržaj je zaštićen!