This Day in History: 1901-07-02

Rođen Mihovil Dekaris, hrvatski liječnik, ginekolog (Trogir, 2. srpnja 1901. — Zagreb, 23. svibnja 1967.). Gimnaziju je pohađao u Splitu, a nakon završenog studija medicine u Beču (1928.) radi u tamošnjim klinikama. Od 1930. radi na Ginekološko-porođajnom odjelu Banovinske bolnice u Šibeniku kao sekundarni liječnik i nakon položenoga specijalističkog ispita 1935. kao asistent odjela; od 1938. vodi odjel kao primarni liječnik. Godine 1942. dolazi u Zagreb u Kliniku za ženske bolesti i porode, gdje radi do kraja života vodeći najprije aktinoterapijski i zatim operativni odjel; od 1961. njezin je predstojnik. Kao stipendist Svjetske zdravstvene organizacije usavršavao se 1948. u ginekološkoj onkologiji u Stockholmu, Parizu, Baselu, Zürichu i Ženevi. Godine 1950. habilitirao se za naslovnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, na kojemu je 1952. bio izabran za sveučilišnog docenta, 1955. za izvanrednog i 1963. za redovitog profesora. Navlastito se bavio ginekološkom onkologijom; proučavao je genitalni karcinom, napose dijagnostiku, radio na ranoj detekciji raka i organizaciji borbe protiv njega te usavršio operativno liječenje. Znatno područje njegova rada bila je i ginekološka urologija, napose otklanjanje uroloških komplikacija nakon radikalnih ginekoloških operacija. Prvi je u našu ginekologiju 1949. uveo citodijagnostiku, bavio se ginekološkom endokrinologijom te istraživao i drugu ginekološko-opstetričku problematiku. Od 1964. bio je predsjednik Udruženja ginekologa i opstetričara Jugoslavije, a 1967. izabran je za počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske.

error: Sadržaj je zaštićen!