This Day in History: 2008-06-02

Umrla Jelena Krmpotić-Nemanić, hrvatska liječnica otorinolaringologinja (Sremska Mitrovica, 15. ožujka 1921. – Zagreb, 2. lipnja 2008.). Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu 1939. godine. Medicinski fakultet završila je također u Zagrebu i promovirana 31. siječnja 1944. godine. U nastavi iz anatomije sudjeluje od 1941. godine isprva kao demonstrator, od 1942. godine vrši dužnost pomoćnog asistenta, od 1944. godine radi kao asistent vježbenik, a od 31. 12. 1945. kao asistent. Završila je propisani liječnički staž. Godine 1948. habilitira i stječe naziv privatnog docenta za predmet Anatomija čovjeka. Godine 1949. izabrana je za sveučilišnog docenta, 1953. za izvanrednog profesora, a 1961. godine postavljena je za predstojnicu Zavoda za anatomiju. Godine 1963. izabrana je za redovnog profesora. Doktorat znanosti obranila je u Zagrebu 1957. godine (O endoplastici malog mozga). Od 1948. godine, kada prvi put kao stipendistica Svjetske zdravstvene organizacije boravi tri mjeseca u Velikoj Britaniji na usavršavanju iz anatomije, Jelena Krmpotić-Nemanić gotovo svake godine i po nekoliko puta sudjeluje na međunarodnim skupovima i kongresima s vrlo zapaženim predavanjima i referatima, tako da je još kao vrlo mlada stekla niz međunarodnih priznanja i međunarodni ugled, u čemu joj je pomoglo i odlično poznavanje više stranih jezika. Govorila je, čitala i pisala engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski. Godine 1957. za otkriće Neuromuskularnog kronometrijskog indeksa dodijeljena joj je Jansenova nagrada Nacionalne Medicinske akademije u Parizu i titula “Laureat”. Kako bi uspostavila što bolju suradnju Zavoda za anatomiju s kliničkim strukama i omogućila dinamički razvitak anatomije u pravcu približavanja praktičnoj medicini, obavila je specijalizaciju iz otorinolaringologije i godine 1960. položila specijalistički ispit. Od tada aktivno obogaćuje obje struke – i kliničku, funkcionalnu anatomiju i otorinolaringologiju. Godine 1966. boravila je po pozivu 4 mjeseca na ORL Klinici Univerziteta u Münsteru, u svojstvu gostujućeg profesora. U istom svojstvu boravila je kraće vrijeme na ORL klinici u Berlinu 1968. godine, 1970. godine boravila je 5 mjeseci u SAD-u na ORL klinici u Chicagu i gostovala s predavanjima u Bostonu (Harward), Baltimoru (J. Hopkins), u San Franciscu, St. Louisu, New Yorku i Denveru. Godine 1972. boravi dva mjeseca u Kartumu, Sudan, kao savjetnica Svjetske zdravstvene organizacije, pridonijevši poboljšanju izvođenja nastave iz anatomije u toj zemlji. Posjetila je ili kraće vrijeme boravila te održala predavanja na većini europskih sveučilišta. Godine 1981. izabrana je za “Honnorarprofessor” Univerziteta u Münchenu pa od tada održava u Münchenu predavanja iz anatomije.

error: Sadržaj je zaštićen!