This Day in History: 1902-04-02

Rođena Beata Brausil, hrvatska liječnica (Zagreb, 2. IV. 1902. — 21. VII. 1969.). Studirala je medicinu u Zagrebu i Parizu, a promovirala je 1928. u Zagrebu. Od 1930. god. je asistentica na Klinici za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu gdje radi u Glavnom laboratoriju klinike. Od 1947. g. vodi Hematološki laboratorij klinike. God. 1949. habilitirala je za privatnog docenta, 1950. izabrana je za sveučilišnog docenta, a 1958. god. za izvanrednog profesora. Osim svog djelovanja na organizaciji i unapređenju rada u laboratoriju na klinici, posvetila stručnom i naučnom radu te nastavi iz područja hematologije. Svoje bogato znanje i iskustvo nesebično je prenosila na druge. Ona je redovito održavala seminare iz hematološke morfologije i citodijagnostike za liječnike i druge stručnjake iz Zagreba i iz ostalih medicinskih centara u zemlji kao i za studente.
Njezin bogat stručni i naučni opus je objavljen u domaćim i raznim uglednim stranim časopisima. Njeni radovi su doprinijeli ugledu naše, relativno mlade hematologije, u svijetu. Kako je bila vrlo cijenjena u inozemstvu, postala je članom Švicarskog i Njemačkog hematološkog društva. Bila je na stručnom usavršavanju u Parizu i Londonu. Osim laboratorijskom strukom, Beata Brausil se u jednom razdoblju svog rada na klinici bavila i dijetetikom i 1949. godine izdala knjigu o dijetetici.

error: Sadržaj je zaštićen!