This Day in History: 1794-04-02

rođen Aleksa Praunsperger, hrvatski liječnik (Samobor, 2. IV. 1794. – Zagreb, 29. I. 1877.). Završio 1819. studij medicine u Beču. God. 1821.–44. djelovao kao fizik grada Križevaca i Križevačke županije, a potom do 1851. kao vrhovni liječnik (protomedik) Kraljevine Hrvatske i Slavonije. Bio je istaknuti ilirac; zajedno s A. Mihanovićem i Đ. M. Šporerom pokušao je 1817. izdati prve novine na hrvatskom jeziku. Zanimao se za botaniku i zoologiju te bio među prvim pristašama darvinizma u nas. Godine 1846. bio je jedan od osnivača (neko vrijeme i kustos) Narodnoga muzeja u Zagrebu. God. 1854.–55. bio je tajnik Hrvatsko-slavonskoga gospodarskoga društva i urednik Gospodarskoga lista.

error: Sadržaj je zaštićen!