This Day in History: 1918-02-02

Rođen Neven Jelavić, hrvatski patofiziolog (Prolog kraj Vrgorca, 2. II. 1918. — Zagreb, 10. XI. 1990.). Klasičnu gimnaziju polazio u Splitu i Zagrebu, gdje je maturirao 1938., završio studij medicine 1943. i položio specijalistički ispit iz interne medicine 1952. Kao stipendist SZO usavršavao se 1956.–57. u Londonu. Doktorirao je 1979. tezom Rast i eksperimentalni doprinos problemu rasta na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Od 1958. do umirovljenja 1986. voditelj je Kliničkoga odjela Zavoda za opću patološku fiziologiju KBC Rebro. Godine 1966. habilitirao se za docenta, 1982. postao izvanrednim, a 1983. redovitim profesorom na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Poglavito se bavio endokrinologijom proučavajući endokrinološke aspekte onkologije te neurogenu regulaciju hipofize, a napose poremećaj rasta i dijabetes insipidus.

error: Sadržaj je zaštićen!