This Day in History: 1991-11-01

Umro Josip Fališevac, hrvatski liječnik infektolog (Stari Mikanovci kod Vinkovaca, 8. travnja 1911. – Zagreb, 1. studenog 1991.). Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1937. godine.
Specijalistički ispit iz infektologije položio je 1950., a habilitirao 1954. godine. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti stekao je 1977. godine. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja zbog doprinosa u unaprjeđenju medicinskih znanosti i struke s posebnim osvrtom na infektologiju i epidemiologiju. Obnašao je dužnost savjetnika Svjetske zdravstvene organizacije. Rezultate svojih znanstvenih istraživanja prezentirao je na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu te objavio više stotina znanstvenih i stručnih radova u kojima obrađuje probleme infektologije i graničnih područja s posebnim naglaskom na zoonoze.

error: Sadržaj je zaštićen!