This Day in History: 1905-05-01

Rođen Roman Jelić, hrvatski liječnik, rendgenolog i kulturni povjesničar (Mali Iž, 1. V. 1905. — Zadar, 27. X. 1993.). Maturirao u šibenskoj Klasičnoj gimnaziji 1925, a medicinu studirao u Zagrebu, Beču i Beogradu, gdje je i diplomirao 1931. God. 1933–34. radio kao općinski liječnik u Stankovcima i 1934–41. u Novigradu kraj Zadra. Rendgenologiju specijalizirao 1941–44. u Zagrebu u Državnoj bolnici na Svetom Duhu i Zakladnoj bolnici. Vodio rendgenski odjel Opće bolnice u Tuzli 1945–46, a od 1946. do umirovljenja 1976. Odjel za radiologiju Opće bolnice u Zadru; 1959. obnašao i dužnost ravnatelja te bolnice. Odjel je opremio uređajima za scintigrafiju i površinsku rendgensku terapiju, uveo nove vrste pretraga i odgojio mnoge mlade stručnjake. Osim o temama iz rendgenologije, pisao je o zadarskim liječnicima i njihovim udrugama, zdravstvenim i humanitarnim ustanovama, o epidemijama na zadarskom području te o zdravstvenim djelatnicima Dalmacije u prošlosti. Napose je proučavao razvoj medicine u Novigradu, benkovačkom kraju i na zadarskim otocima s posebnim osvrtom na pučku medicinu. Među pokretačima je časopisa Medica Jadertina, inicijator osnivanja podružnice Zbora liječnika Hrvatske u Zadru 1947. i njezin predsjednik 1956–57. Zaslužan je za osnivanje Odbora Lige za borbu protiv raka (1970) i Onkološkoga dispanzera u Zadru. Dobio godišnju Nagradu grada Zadra 1965. i Nagradu grada Zadra za životno djelo 1992.

error: Sadržaj je zaštićen!