This Day in History: 1925-02-01

Rođen Pero Bagović, hrvatski ginekolog (Drvenik kod Dubrovnika, 1. II. 1925. – Zagreb, 4. V. 1983.). Medicinski fakultet završio je 1951. u Zagrebu. Od 1952. radi na kirurškom odjelu bolnice u Slavonskom Brodu; 1954. do 1957. specijalizira ginekologiju u Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu, u kojoj je šef Centra za ginekološku kirurgiju i urologiju. Od 1954. bio je asistent Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Doktorat znanosti postigao je 1963. disertacijom o operativnom liječenju grla maternice. Godine 1965. habilitirao se za docenta, od 1969. je izvanredni, a od 1973. redoviti profesor. Izradio je vlastitu operativnu metodu u liječenju raka grla maternice te usavršio konizaciju u terapiji i prevenciji cervikalnog karcinoma konstruiravši specijalni instrument – konizator. Osobito se bavio prevencijom, detekcijom i liječenjem premalignih i ranih malignih procesa spolnih organa žene. Od 1958. na Ginekološkoj klinici u Zagrebu programatski organizira znanstvenu i stručnu obradu ginekološko-urološke problematike te je 1966. osnovao Odjel za ginekološku urologiju, jedini te vrste u Jugoslaviji, a 1978. pri Zboru liječnika Hrvatske Sekciju za ginekološku urologiju, kojoj je predsjednik. Izradio je vlastiti kirurški pristup liječenju poremećene statike zdjelice u žena s poremećenim i oštećenim mikcijskim sistemom. Bavio se također ginekološkom gerontokirurgijom. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim vijencem (1966.).

error: Sadržaj je zaštićen!