E-katalog SERGIJE DOGAN – memorijalna građa u zbirkama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

objavljen-e-katalog-sergije-dogan

Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU

i Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU

imaju čast i zadovoljstvo predstaviti Vam svoje novo virtualno izdanje: e-katalog

SERGIJE DOGAN – memorijalna građa u zbirkama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

koji je dostupan na mrežnoj stranici:  https://dogan.hmmf.hazu.hr/e-katalog/

Publikacija je realizirana u partnerskoj suradnji s Hrvatskim društvom za povijest medicine Hrvatskoga liječničkog zbora, u okviru programa koji su financijski potpomogli Grad Zagreb i Zaklada HAZU.

IMPRESUM

NAKLADNIK / PUBLISHER:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Croatian Academy of
Sciences and Arts
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, 10000 Zagreb
ZA NAKLADNIKA / FOR THE PUBLISHER:
Akademik / Member of the CASA Dario Vretenar, glavni tajnik /
Secretary General of the Croatian Academy of Sciences and Arts
NOSITELJI PROJEKTA / ORGANIZERS:
Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU / Croatian Museum
of Medicine and Pharmacy, CASA
Akademik / Member of the CASA Marko Pećina, voditelj Muzeja
/ Head of the Museum
Silvija Brkić Midžić, upraviteljica / Director of the Museum
Odsjek za povijest medicinskih znanosti Zavoda za povijest i
filozofiju znanosti HAZU / Division for the History of Medical
Sciences of the Institute for History and Philosophy of Science,
CASA
Izv. prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, upraviteljica / Director of
the Institute
Dr. sc. Martin Kuhar, znanstveni suradnik / Research associate
PARTNERI NA PROJEKTU / CO-ORGANIZERS:
Hrvatski liječnički zbor / Croatian Medical Association
Prof. dr. sc. Željko Krznarić, predsjednik / President
Hrvatsko društvo za povijest medicine HLZ-a
UREDNICE I AUTORICE IZLOŽBE I KATALOGA / EDITORS
AND AUTHORS OF THE EXHIBITION AND CATALOGUE:
Silvija Brkić Midžić
Stella Fatović-Ferenčić
PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK / ENGLISH TRANSLATION:
Sanja Alexander Pehnec, Martin Kuhar
DIGITALIZACIJA GRAĐE / DIGITALISATION OF EXHIBITS:
Zoran Svrtan (Muzej za umjetnost i obrt, u okviru projekta eKultura –
digitalizacija kulturne baštine / Museum of Arts and Crafts, within the
project eCulture – digitalisation of cultural heritage), Silvija Brkić Midžić
FOTOGRAFIJE ODLIČJA I PLAKETA / PHOTOGRAPHS OF THE
DECORATIONS AND MEMORIAL PLAQUES:
Gordana Jerabek
OBLIKOVANJE, PROGRAMIRANJE I IMPLEMENTACIJA IZLOŽBE
/ DESIGN, PROGRAMMING AND IMPLEMENTATION OF THE
EXHIBITION:
Link2 d.o.o.
Goran Zlodi
Ivanka Maroević
OBLIKOVANJE E-KATALOGA I E-POZIVNICE / DESIGN OF THE
E-CATALOGUE AND E-INVITATION
Studio Rašić
Ante Rašić
GRAFIČKA PRIPREMA E-KATALOGA I E-POZIVNICE / GRAPHIC
PREPARATION OF THE E-CATALOGUE AND E-INVITATION
Studio Rašić
Ankica Penava Pejčinović
GODINA IZDANJA / YEAR OF PUBLISHING:
2022.
Zahvaljujemo prof. dr. sc. Branki Marinović za donaciju građe iz ostavštine
prof. dr. sc. Sergija Dogana koju predstavljamo na izložbi i u ovome
katalogu. / Thanks to prof. dr. sc. Branka Marinović for the donation of
material from the legacy of prof. dr. sc. Sergije Dogan, which we present at
the exhibition and in this catalogue.
Izložba je ostvarena financijskom potporom Zaklade Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, Grada Zagreba – Gradskog ureda za kulturu i
Hrvatskoga liječničkog zbora. / The exhibition was realized with the
financial support of the Foundation of the Croatian Academy of Sciences
and Arts, the City of Zagreb – City Office of Culture and the Croatian
Medical Association.

Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!