Aktualno: pandemija COVID-19 u časopisu MEDIX

Aktualno: pandemija COVID-19 u časopisu MEDIX

Aktualno: pandemija COVID-19 u časopisu MEDIX

           

MEDIX – specijalizirani medicinski dvomjesečnik u svom aktualnom izdanju god. 26, br. 141 donosi obilje članaka vezanih za aktualnu temu pandemije COVID-19:

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi
Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Vladimir Krajinović, (autori s jednakim doprinosom)
Sažetak

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći
Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački
Sažetak

Uloga liječnika obiteljske medicine tijekom pandemije COVID-19
Otvoren pristup
Jelena Rakić Matić
Puni tekst

Medicinske sestre i tehničari u javnom zdravstvu u doba epidemije COVID-19
Otvoren pristup
Cecilija Rotim
Puni tekst

Pandemija u 21. stoljeću – moderni izazovi
Otvoren pristup
Maja Vejić
Puni tekst

U sklopu izdanja, u formi posebnih priloga, Medix je premijerno objavio:

Preporuke za zbrinjavanje djece i odraslih pacijenata s COVID-19 Radnih skupina za djecu i odrasle Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a

Preporuke za zaštitu mentalnog zdravlja u krizi (54 stranice u boji), namijenjene liječnicima i zdravstvenim djelatnicima za primjenu u praksi i prevenciju psihičkih tegoba uzrokovanih posljedicama krize, volonterima timova za psihološku pomoć te za samopomoć.

Za one koji žele saznati više informacija, poveznica na mrežnu stranicu časopisa MEDIX: https://www.medix.hr/

Novosti

Mogućnosti telemedicine u liječenju oboljelih od COVID-19 virusa
Otvoren pristup

Odabir pacijenata za liječenje na respiratoru

Razlike u psihološkom utjecaju pandemije COVID-19 na medicinsko i nemedicinsko osoblje
Otvoren pristup

Pedeset godina borbe protiv LASA virusa

Imunosna obrana šišmiša – razlog zašto njihovi virusi mogu biti smrtonosni za ljude

Može li plazma bolesnika oporavljenih od COVID-19 liječiti bolesne?

Učinci COVID-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

SARS i novi CoV-2 vežu se na iste proteine stanice domaćina

 

Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!