Katalozi izložbi, stručni članci i prilozi

 • Fatović-Ferenčić, Stella. Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU – od zbirke do muzeja u osnivanju. // Vijesti muzealaca i konzervatora, 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, ožujak 2015., str. 38-40.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije : povijest nastojanja vezanih uz realizaciju muzeja. // Liječničke novine, 141, 7/15. Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2015., str. 70-73.
 • Fatović-Ferenčić, Stella. Od zbirke do Hrvatskog muzeja medicine i farmacije. // Mef.hr : list Medicinskog fakulteta, god. 34, br. 2, prosinac 2015., str. 152-154. 
 • Fatović-Ferenčić, Stella;  Silvija Brkić Midžić. Kaštel na vrhuncu : oglašavanje i ambalaža lijekova tvornice Kaštel u Zagrebu 1930-ih i 1940-ih. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. Katalog izložbe.
 • Brkić Midžić, Silvija. Medicina Sacra : štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine. Zagreb : Ustanova URIHO, 2016. Katalog izložbe.
 • Brkić Midžić, Silvija. Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Hrvatski muzej medicine i farmacije. // Glasnik HAZU, II (2016); 3-4; 42-45.
 • Brkić Midžić, Silvija. A New Museum within the Croatian Academy of Sciences and Arts and the First of the Kind in Croatia: the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy (Novi muzej u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i prvi na području Hrvatske: Hrvatski muzej medicine i farmacije). // AMHA (Acta medico-historica Adriatica) 2016; 14(2); str. 201-210.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Andrija Štampar kao institucija javne memorije i početci muzealizacije medicine u Hrvatskoj. // Studia lexicographica, god. 10 (2016), br. 1 (18), Zagreb, 2017., str. 65-78.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Podrijetlo Zbirke narodne medicine Hrvatskoga muzeja medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 225-239.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog Zbirke narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Narodna medicina – izvori i istraživanja / (ur.) Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (Rasprave i građa za povijest znanosti; knj. 17. Razred za medicinske znanosti; sv. 10). Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., str. 241-347.
 • Fatović-Ferenčić, Stella; Silvija Brkić Midžić. Zbirka narodne medicine Hrvatskog muzeja medicine i farmacije – dio naslijeđa prvoga hrvatskog muzeja medicine. // Muzejski vremeplov [deplijan izložbe]. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017.
 • Brkić Midžić, Silvija. Zbirka diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 59-63.
 • Brkić Midžić, Silvija. Katalog. // Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. Zagreb : Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 67-81.
 • Adžić, Vanja. Dva nova predmeta u fundusu Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 3, str. 191-195.
 • Adžić, Vanja. Donacija iz ostavštine farmaceutske obitelji Efendić za Hrvatski muzej medicine i farmacije HAZU. // Farmaceutski glasnik, god. 73 (2017), br. 7-8, str. 535-540.
Podijelite na društvenim mrežama:
error: Sadržaj je zaštićen!