This Day in History: 2022-09-17

Međunarodni dan sigurnosti pacijenta.
Sigurnost pacijenta imperativ je kvalitetne zdravstvene skrbi i prioritetno područje zdravstvenog sustava. Na drugom globalnom ministarskom sastanku o sigurnosti pacijenata održanom u Bonnu 29. – 30. ožujka 2017. podržana je rezolucija Svjetske zdravstvene organizacije da se 17. rujna uspostavi Međunarodni dan sigurnosti pacijenta. Usvajanjem ove odluke iskazuje se važnost sigurnosti pacijenta u cijelom svijetu. Datum 17. rujna simbolizira jačanje svijesti o sigurnosti pacijenta u svim zdravstvenim sustavima. Prema epidemiološkim podacima neželjeni događaji koji za posljedicu imaju nenamjernu štetu za pacijenta nanesenu pogreškom tijekom liječenja u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi pojavljuju se u 8% do 12% hospitaliziranih pacijenta. Velik broj neželjenih događaja kako u bolničkim zdravstvenim ustanovama tako i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se može spriječiti. U složenim visokorizičnim procesima kao što je pružanje zdravstvene skrbi nikada nije moguće predvidjeti sve rizike, ali uvijek se treba i može težiti ka unapređenju sigurnosti pacijenta, pri čemu dobra komunikacija između svih strana ima ključnu ulogu. Ministarstvo zdravstva izrađuje Nacionalni program za sigurnost pacijenata, te će biti formirano povjerenstvo za provedbu programa.

error: Sadržaj je zaštićen!